لزوم تشکیل یک اتحادیه ایندوآریایی

لزوم تشکیل یک اتحادیه ایندوآریایی

پرچم های سه رنگ هند و پاکستان با نمادها و رنگ های ایندوآریایی(ایرانی)
هند و پاکستان نیای بسیاری از مردمان از شرق آسیا و تبت تا غرب آسیا می باشد. آریاورته نام قدیمی هندوستان است و مردمان هند و مردمان ایران (در چهارچوب مرزهای فرهنگی نه مرزهای سیاسی امروزی) تشکیل یک جمعیت یک و نیم میلیاردی را می دهند. لزوم تشکیل یک اتحادیه ایندوآریایی در موقعیت حساس کنونی منطقه به نفع این مردمان خواهد بود. هند و پاکستان و ایران و افغانستان و تاجیکستان و بنگلادش و …

پرچم های سه رنگ هند و پاکستان با نمادها و رنگ های آریایی ( سبز و سفید و قرمز همانند پرچم ایران و تاجیکستان و کردستان از نمادهای ایرانی و نشان ماه و ستاره هم برخلاف برخی ادعاها نماد ایندوآریایی ها است).

ماه و ستاره نماد آریایی

در ایران باستان سه رنگ سبز،سفید و سرخ نشان گر طبقات اجتماعی ایران بود و تا کنون نیز باقی مانده است. در دوره اشکانی خورشید یکی از نمادهای مهم ایرانی به شمار می رفت و پرچم ایران نیز شد. نگاهی به سکه های ساسانی در نیمه دوم حکومتی آنان نشان می دهد که ساسانیان به شدت از نماد ماه و ستاره در سکه های خود استفاده می کردند. اولین نشانه های حضور ماه و ستاره در سکه های ساسانی در سکه اردشیر سوم قابل ردیابی است. در این سکه نشان ماه و ستاره به طور مشخص در چهار جهت اصلی قرار دارد و نشان سمت بالا قدری بزرگ تر از سایرین است.

Advertisements