سکاها ایرانی هستند و اکنون سرزمین بزرگ ساکا در روسیه به نام قوم ایرانی سکا است

https://i0.wp.com/uupload.ir/files/hp3l_1280px-sakha_in_russia.svg.png
سکاها ایرانی هستند و اکنون سرزمین بزرگ ساکا در روسیه به نام قوم ایرانی سکا است
یاکوتها ایرانی هستند – سکاهای ایرانی – یاکوتهای ایرانی ولی مغول چهره – ایران بزرگ و یاکوتها – یاقوتستان روسیه یا ایران؟ ایرانیان سکا در سیبری – ایرانیان سیبری – مغول های ایرانی در سیبری روسیهرازهای سر به مهر سکاها (ایرانیان باستان) پس از دو هزار سال همچنان ناشناخته مانده اند
قوم باستانی و گمشده ایرانی سکا؟ چرا نابود شدند؟ چرا سکاهای امروزی در روسیه که به زبان یاکوتی (از زبان های تورکیک) حرف می زنند تبار ایرانی شان گم شده است؟ بررسی های ژنتیکی و تبارشناسی درصد ناچیزی از مارکرهای ایرانی در هاپلوگروپ آن ها نشان می دهد! سکاهای باستان در سراسر آسیای مرکزی و قفقاز و ولگا و دریای سیاه و کریمه زندگی می کنند و حتی در سبه جزیره کریمه (محل درگیری اوکراین و روسیه) هم آثاری از خود به یادگار گذاشته اند پس چرا سرزمین کنونی شان در خاور دور در سیبری و نزدیک به قطب شمال است؟ این مهاجرت و تغییر ژنی چگونه و چه زمانی شکل گرفته است؟ چرا در صفحات تاریخ چیزی از این تغییرات گفته نشده است؟سکاها ایرانیان روسیه ! زبان تورکیک و چهره منگولید ! چه اتفاقی در طی دو هزار سال افتاده است؟ آیا این ها نوادگان همان سکاها هستند یا آن ها منقرض شده اند؟ شارش ژن مغولی این قدر زیاد بوده؟
https://en.wikipedia.org/wiki/Sakha_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Scythians
اولی ساخای روسیه
دومی سکای باستانی
سکا = ساکا = ساخا = یاکوتیا = یاکوت ها = یاکوتستان = یاقوتستان = یاقوت ها = سکاها = ساها = ساحا و سایر الفاظ و کلمات مشابه که در زبان های مختلف دلالت بر سکاها دارد.
در دو هزار سال پیش ایرانیان بیرونی و ایرانیان باستان = امروزه زبان تورکیک و چهره مغولی!!! چه طور می توان این را توجیه کرد؟ مهاجرت و اختلاط ژنی بین ایرانیان باستان و ترکان و مغولان باستانی در سیبری

به این لینک دقت کنید که نوشته جمهوری ساخا همان برگرفته شده از سکاهای باستانی ایرانی است
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_geographic_names_of_Iranian_origin

Sakha Republic
Named derived from the Saka[citation needed], and Iranian people. Saka is the Persian term for Scythian.

اینم سندی که میگه این ساکا همون سکای ایرانیه

Advertisements