بارزترین مزیت تشكیل اتحادیه ایران بزرگ – چرا باید اتحادیه تشكیل دهیم؟

بارزترین مزیت تشكیل اتحادیه ایران بزرگ – چرا باید اتحادیه تشكیل دهیم؟

لطف كنید تا پایان متن را بخوانید – متن كوتاه و تازه و غیرتكراری است – هند، چین، قزاقستان و عربستان چهار همسایه جدید ما خواهند بود.
اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، كنسول تورك، اتحادیه آسه آن(جنوب شرق آسیا) و …
همه دنیا به دنبال اتحاد بر اساس تاریخ، فرهنگ، جغرافی، اقتصاد و سایر مفاهیم و منابع فرهنگی یا اقتصادی هستند. ایران هم اگر می خواهد نامی ازش در دنیا بماند، اقتداری بیابد و مردم جامانده اش در سرزمین های تاریخی اش را رشد دهد (و به طور متقابل آن شش كشور هم اگر می خواهند رشد یابند و از دست دشمنان داخلی و خارجی و فقر و فلاكت رهایی یابند) مجبور و ملزوم به ایجاد این اتحاد است.
به نقشه نگاه كنید. ایران چهارراه جهانی و كریدور شرق به غرب و جنوب به شمال است. در صورت شكل گیری این اتحادیه فقط درآمدهای ترانزیتی(در صورت سرمایه گذاری معقول و مدیریت درست) این هفت كشور را از هر درآمد دیگری بی نیاز می كند.
دوباره به نقشه نگاه كنید. سرزمین بزرگ “Greater Iran” با كشورهای پرقدرت، وسیع و ثروت مند، همسایه شده است و بسیار راحت تر می تواند بر آن ها اثر بگذارد و نفوذ كند. هند، چین، قزاقستان و عربستان چهار همسایه جدید ما خواهند بود.
هند جد مشترك ما، كه می توان بسیار روابط دوستانه فرهنگی و اقتصادی را تا حد نهایت با آن گسترش داد. قزاقستان به خصوص جنوب آن كه سرزمین های تاریخی ایران است را می توان تحت نفوذ و سیطره فرهنگی و اقتصادی درآورد. همسایگی با چین علاوه بر نفوذ ایران در سرزمین تاریخی اش “ساتراپ سغدی-اویغوری سین كیانگ” منافع اقتصادی زیادی می تواند برای ایران داشته باشد. عربستان دشمن قسم خورده ایران هم از جنوب و از جانب سرزمین ایرانی مداین(عراق) با ایران همسایه می شود. علاوه بر حضور بیش از ده میلیون مهاجر ایندوآریایی(هندی، پاكی، افغانی، ایرانی، بنگلادشی، بلوچی و …) در عربستان، راه برای حمایت از شیعیان عربستان، ضربه زدن به وهابی ها، تلاش برای تجزیه عربستان و سقوط آل سعود كثافت باز می شود و هزینه های سرسام آور حج به دلیل هم مرز شدن با عربستان به میزان زیادی كاهش می یابد.

اتحادیه ایران بزرگ متشكل از هفت كشور امروزی – وسعت تقریبی 4 میلیون و 700 هزار كیلومتر مربع (رتبه هفتم دنیا در سال 2014 میلادی) – جمعیت تقریبی 400 میلیون نفر (رتبه سوم دنیا در سال 2014 میلادی) – هفت كشور شامل ایندوآریایی ها ( ایران – پاكستان – افغانستان – تاجیكستان) + ازبكستان و تركمنستان (سرزمین خوارزم) + عراق (سرزمین مداین) می باشد.

Advertisements