مجموعه نقشه های جنوب خلیج فارس

https://i1.wp.com/uupload.ir/files/ebrw_400px-persiska_alfabetet.gif

https://i2.wp.com/uupload.ir/files/12z2_936018_607498449285435_1413371229_n.jpg

https://i0.wp.com/uupload.ir/files/8suw_10502233_1112163002133534_6596420208070328873_n.png

https://i1.wp.com/uupload.ir/files/nlfv_resized_331688_874.jpg

https://i2.wp.com/uupload.ir/files/z6bo_resized_331687_242.jpg

https://i2.wp.com/uupload.ir/files/um3y_resized_331686_157.jpg

https://i0.wp.com/uupload.ir/files/ky20_317156_458.jpg

https://i1.wp.com/uupload.ir/files/xru_317154_732.jpg

https://i1.wp.com/uupload.ir/files/2je_317153_509.jpg

https://i0.wp.com/uupload.ir/files/7s87_317152_190.jpg

https://i2.wp.com/uupload.ir/files/0ztc_317151_494.jpg

https://i1.wp.com/uupload.ir/files/5ztv_resized_317155_838.jpg

https://i2.wp.com/uupload.ir/files/unlo_330694_835.jpg

https://i2.wp.com/uupload.ir/files/u5l8_317157_410.jpg

https://i2.wp.com/uupload.ir/files/fsit_greater_india.png

https://i2.wp.com/uupload.ir/files/ro4q_10548132_1112150798801421_24484059678317902_o.png

https://i2.wp.com/uupload.ir/files/b1w9_73624655046190561422.jpg

https://i1.wp.com/uupload.ir/files/zao9_73624655046190561422.jpg

https://i0.wp.com/uupload.ir/files/7m12_10629562_307609579437061_9194513322378254886_n.jpg

https://i2.wp.com/uupload.ir/files/3he0_37671389617566249710.jpg

https://i2.wp.com/uupload.ir/files/u8c6_317154_732.jpg

https://i1.wp.com/uupload.ir/files/pk7c_42090648210769192487.jpg

https://i1.wp.com/uupload.ir/files/ahhc_08234698287003892935.jpg

https://i1.wp.com/uupload.ir/files/eyqd_muhammed_ayub_khan.jpg

https://i0.wp.com/uupload.ir/files/e8qx_ll2iolqzidzghavlykix.jpg

https://i0.wp.com/uupload.ir/files/4pv1_10642401122670293723.gif

https://i1.wp.com/uupload.ir/files/tdj_27328606429695143638.gif

آب خوست (جزیره) های اشغال شده ایران توسط امارات

1- جزیره آریایی (سیر ابو نعیر)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sir_Abu_Nu’ayr
2- جزیره زرکوه
https://en.wikipedia.org/wiki/Zirku_Airport

اتحادیه ایران و افغانستان و پاکستان – کنفدراسیون ایران و افغانستان و پاکستان – اتحاد ایران و افغانستان و پاکستان – اتحادیه ایران بزرگ – اتحادیه ایرانی زبانان و ایرانی تباران – اتحادیه ایران بزرگ – ایران بزرگ – خراسان بزرگ

اتحادیه ایران و افغانستان – کنفدراسیون ایران و افغانستان – اتحاد ایران و افغانستان – اتحادیه ایران بزرگ – اتحادیه ایرانی زبانان و ایرانی تباران – اتحادیه ایران بزرگ – ایران بزرگ – خراسان بزرگ
اولین تلاش ها برای اتحاد دو كشور وارث تمدن ایرانی؛ ایران و افغانستان

ایران بزرگ – جزیره آریایی – جزیره زرکوه – جزایر ایرانی در اشغال امارات – دو جزیره ایرانی در اشغال امارات – جزایر سه گانه ایران – ایران بزرگ – استان جلفاوه و امارات – امارات یا ساحل دزدان دریایی – جزیره ابوموسی – جزیره سیر ابونعیر

Advertisements

Hello world!

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!